Regionalna Instalacja Przetwarzania Odpadów Komunalnych

(RIPOK)

www.dreamsart.pl
logo-WFISiGW-n

Rozbudowa istniejącej linii sortowniczej odpadów o system mechanicznego i biologicznego przetwarzania odpadów (kompostowanie i stabilizacja), polegająca na budowie Zakładu Segregacji i Zagospodarowania Odpadów w Wałbrzychu przy ul. Beethovena

Projekt w zakresie mechanicznego przetwarzania odpadów i biologicznego przetwarzania odpadów zielonych jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach RPO WD 2014-2020

Wartość projektu – 20 000 000,00 zł

Dotacja ze środków RPO – 16 974 500,00 zł

Środki własne MZUK – 3 025 500,00 zł

Projekt jest współfinansowany przez wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej we Wrocławiu

Wartość projektu – 36 724 459,57 zł

Pożyczka z WFOŚiGW – 14 429 849,45 zł

Pożyczka z WFOŚiGW na płynność finansową – 15 828 700,00 zł

Środki własne MZUK – 6 465 910,12 zł

Segreguj z nami.
Wspólnie zapracujemy na lepsze, czystsze jutro!

Skip to content