Torby zamiast worków

Biuro Środowiska i Klimatu Urzędu Miejskiego w Wałbrzychu informuje, iż zgodnie z UCHWAŁĄ NR XLVI/526/22 RADY MIEJSKIEJ WAŁBRZYCHA z dnia 24 marca 2022 r., Gmina Wałbrzych rezygnuje z odbioru odpadów selektywnie zebranych typu papier, szkło i tworzywa sztuczne (butelki PET) w systemie workowym w zabudowie jednorodzinnej oraz w małych wspólnotach mieszkaniowych. Odpady tego typu powinno się dostarczać do ogólnodostępnych miejsc selektywnej zbiórki odpadów komunalnych tzw. „gniazd” lub przekazywać do PSZOK.

Torby zamiast worków

Zabudowa jednorodzinna będzie sukcesywnie wyposażana w pojemne torby polipropylenowe wielokrotnego użytku do selektywnej zbiórki odpadów, które będą służyć gromadzeniu odpadów i późniejszym ich opróżnianiu w tzw. ?gniazdach? do selektywnej zbiórki odpadów.

Rezygnacja z systemu workowego ma na celu ograniczenie wytwarzania odpadów z tworzyw sztucznych. Ilość odpadów plastikowych na świecie zatrważająco rośnie, co ma szkodliwy wpływ na ekosystemy, różnorodność biologiczną i zdrowie ludzkie.

Skip to content