GOSPODARKA ODPADAMI

Torby zamiast worków

Biuro Środowiska i Klimatu Urzędu Miejskiego w Wałbrzychu informuje, iż zgodnie z UCHWAŁĄ NR XLVI/526/22 RADY MIEJSKIEJ WAŁBRZYCHA z dnia 24 marca 2022 r., Gmina Wałbrzych rezygnuje z odbioru odpadów selektywnie zebranych typu papier, szkło i tworzywa sztuczne (butelki PET) w systemie workowym w zabudowie jednorodzinnej oraz w małych wspólnotach mieszkaniowych. Odpady tego typu powinno się dostarczać do ogólnodostępnych miejsc selektywnej zbiórki odpadów komunalnych tzw. „gniazd” lub przekazywać do PSZOK.

Torby zamiast worków

Zabudowa jednorodzinna będzie sukcesywnie wyposażana w pojemne torby polipropylenowe wielokrotnego użytku do selektywnej zbiórki odpadów, które będą służyć gromadzeniu odpadów i późniejszym ich opróżnianiu w tzw. ?gniazdach? do selektywnej zbiórki odpadów.

Rezygnacja z systemu workowego ma na celu ograniczenie wytwarzania odpadów z tworzyw sztucznych. Ilość odpadów plastikowych na świecie zatrważająco rośnie, co ma szkodliwy wpływ na ekosystemy, różnorodność biologiczną i zdrowie ludzkie.

zielony

Harmonogram odbioru odpadów na rok 2022 do pobrania:

Kontakt telefoniczny w sprawie pojemników na odpady i harmonogramu odbioru odpadów

Tel. 537 301 431

bok@mzuk.com.pl

obrazekRegulacje prawa lokalnego w sprawie – Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie gminy Wałbrzych.

 

Segreguj z nami.
Wspólnie zapracujemy na lepsze, czystsze jutro!

obrazek

 

 

 

 

 

PROJEKT NR RPDS.03.01.00-02-0001/21, pn. Budowa (w tym zakup niezbędnych urządzeń) infrastruktury służącej wytwarzaniu energii pochodzącej z promieniowania słonecznego przez członków Wałbrzyskiego Klastra Energetycznego

obrazek

 

Regionalna Instalacja Przetwarzania Odpadów Komunalnych RIPOK

obrazek

RIPOK realizowany przy wsparciu finansowym Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej we Wrocławiu

Punkt Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych PSZOK ul. Beethovena

[/vc_column][/vc_row]

 

 

 

 

 

 

 

Skip to content