GOSPODARKA ODPADAMI

zielony

Harmonogram odbioru odpadów do pobrania:

obrazek Harmonogram odbioru odpadów komunalnych zbieranych z nieruchomości zamieszkanych

obrazek Harmonogram odbioru odpadów zbieranych selektywnie

Kontakt telefoniczny w sprawie pojemników na odpady i harmonogramu odbioru odpadów

Tel. 537 301 431

bok@mzuk.com.pl

obrazekRegulacje prawa lokalnego w sprawie – Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie gminy Wałbrzych.

Segreguj z nami.
Wspólnie zapracujemy na lepsze, czystsze jutro!

obrazek

Regionalna Instalacja Przetwarzania Odpadów Komunalnych RIPOK

obrazek

RIPOK realizowany przy wsparciu finansowym Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej we Wrocławiu

Punkt Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych PSZOK ul. Beethovena

Skip to content