GOSPODARKA ODPADAMI

Regionalna Instalacja Przetwarzania Odpadów Komunalnych RIPOK

mzuk-01

Punkt Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych PSZOK ul. Beethovena

mzuk-02

Segreguj z nami.
Wspólnie zapracujemy na lepsze, czystsze jutro!