Regionalna Instalacja Przetwarzania Odpadów Komunalnych

(RIPOK)

Miejski Zakład Usług Komunalnych uruchamia Regionalną Instalację Przetwarzania Odpadów Komunalnych (RIPOK), zlokalizowaną przy ul. Beethovena w Wałbrzychu.

Uruchamiamy RIPOK

RIPOK to supernowoczesna i bezpieczna instalacja do przeróbki odpadów komunalnych.

  • LOKALIZACJA

Tereny poprzemysłowe w dzielnicy Gaj. Silnie zdegradowane, co wyklucza budownictwo mieszkaniowe. Wytypowane po konsultacjach społecznych.

  • DZIAŁALNOŚĆ

Przetwarzanie odpadów komunalnych. W skali roku 34 tys. ton odpadów zmieszanych i 5 tys. ton ze zbiórki selektywnej.

  • BEZPIECZEŃSTWO

Brak zagrożeń dla atmosfery, gleby i wód. Odpady po przetworzeniu nie są aktywne biologicznie, nie ulegają dalszemu rozkładowi, nie wydzielają gazów.

  • ZATRUDNIENIE

Docelowo 65 pracowników w większości o minimalnych kwalifikacjach.

  • ZNACZENIE DLA MIASTA I REGIONU

Jako jedyna instalacja gminna w południowej części województwa dolnośląskiego będzie zapobiegać praktykom monopolistycznym innych zakładów tej branży. Zapewni bezpieczny odbiór wszystkich odpadów komunalnych i zagospodarowanie w możliwie najniższej, stabilnej cenie.
Zakład gwarantuje odzyskiwanie surowców wtórnych. W świetle obowiązującego prawa to konieczny warunek dalszego rozwoju miasta i regionu. W przeciwnym wypadku Gmina będzie narażona na wysokie kary finansowe.

Segreguj z nami.
Wspólnie zapracujemy na lepsze, czystsze jutro!