GOSPODARKA ODPADAMI

Regionalna Instalacja Przetwarzania Odpadów Komunalnych RIPOK

mzuk-01

RIPOK realizowany przy wsparciu finansowym Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej we Wrocławiu

logo-WFOSiGW

Punkt Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych PSZOK ul. Beethovena

mzuk-02

Segreguj z nami.
Wspólnie zapracujemy na lepsze, czystsze jutro!