Kategoria: Bez kategorii

Torby zamiast worków

Biuro Środowiska i Klimatu Urzędu Miejskiego w Wałbrzychu informuje, iż zgodnie z UCHWAŁĄ NR XLVI/526/22 RADY MIEJSKIEJ WAŁBRZYCHA z dnia […]

PROJEKT NR RPDS.03.01.00-02-0001/21, pn. Budowa (w tym zakup niezbędnych urządzeń) infrastruktury służącej wytwarzaniu energii pochodzącej z promieniowania słonecznego przez członków Wałbrzyskiego Klastra Energetycznego

Przedmiotowy projekt realizowany jest w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014-2020 (Oś Priorytetowa 3 Gospodarka niskoemisyjna, Działanie 3.1. Produkcja […]

Harmonogram odbioru odpadów

Harmonogram odbioru odpadów do pobrania: Harmonogram  odbioru odpadów komunalnych Kontakt telefoniczny w sprawie pojemników na odpady i harmonogramu odbioru odpadów […]

MZUK dołączył do akcji #GaszynChallenge

Bardzo dziękujemy Zarządowi Dróg, Komunikacji i Utrzymania Miasta w Wałbrzychu za nominację do #GaszynChallenge. Meldujemy, iż zadanie zostało wykonanie! Jednocześnie nominujemy […]

Zapraszamy do portalu ITS

Portal ITS jest to ogólnodostępny serwis informacji o ruchu drogowym, system umożliwia wyświetlanie dodatkowych stałych informacji pomocnych dla mieszkańców Wałbrzycha. […]

Uwaga na dziki!

W związku z pojawieniem  się dzików na terenie Parku im. Jana III Sobieskiego, bardzo prosimy o zachowanie szczególnej ostrożności. W […]

Skip to content